ຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່

ຫໍສະໝຸດ ສມປຊ ແມ່ນຢູ່ ຊັ້ນທີ 2 ແລະ ຊັ້ນທີ 3 ຂອງຕຶກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information Center Building)
ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ : 021 752 001, 021 752 180
ແຟກ : 021 752 029