ວັນເວລາບໍລິການ

ຫໍສະໝຸດ ສມປຊ ເປີດບໍລິການ:

ແຕ່ວັນຈັນ – ພະຫັດ ເວລາ 8:15 – 15:45 ໂມງ

ວັນສຸກ ເວລາ 8:15 – 11:45 ໂມງ
ຕອນບ່າຍ ວັນສຸກ ປິດບໍລິການ

  • ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການ: ປິດບໍລິການ.