ບ້ານ ທ່າງ່ອນ,
ເມືອງ ໄຊທານີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອີເມວ: lib.nappa@gmail.com

Thangone