Khounkhalao

Khounkhalao

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ ສະມາຄົມ  ຄຸນຄ່າລາວ ເປັນສະມາຄົມໜຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ລົງແທດເຖິງປະຊາຊົນ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນປື້ມ ປ້າຍບອກທາງຊີວິດ ລວມຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ປອ ໄດຊາຂຸ ອິເຄດະ ຈຳນວນ 150 ຫົວ ມູນຄ່າ 3.750.000ກີບໂດຍການກ່າວມອບຂອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *