2020-03-06_16-04-35

2020-03-06_16-04-35

ວຽກງານຫໍສະໝຸດເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມິີຄວາມສຳຄັນທັງທາງດ້ານການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຂໍ້ມູນ. ດັ່ງນັ້ນ ພະແນກຫໍສະໝຸດ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫໍສະໝຸດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ໂດຍການເປັນປະທານທ່ານ ບຸນມາ ສຸດສະດາພອນ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ມີທ່ານ ນ. ອານົງໄຊ ສັງທອງເພັດ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ວິລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະທ່ານ ນາງ ແສງຈັນ ສີສຸມັງ ວິຊາການພະແນກຫໍສະໝຸດສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳເອາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ຂອງວຽກງານຫໍສະໝຸດ ທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງການບໍລິຫານປື້ມຕຳລາຕ່າງໆເຊັ່ນຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງຫ້ອງສະໝຸດ, ເຮັດວຽກຕົວຈິງການລົງທະບຽນປື້ມ, ການດໍາເນີນວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ, ການຂົນຂວາຍ ແລະ ຊອກຫາຊັບພະຍາກອນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຈ້ຳກາຕິດສັນຕິດບາໂຄດໃສ່ປຶ້ມ…. ຊັ້ນໃສ່ຖ້ານຕາມລະບົບຂອງຫ້ອງສະໝຸດ. ການເຝິກອົບຮົມຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 3 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 2 ເຖິງ 4 ມີນາມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ.

ຜ່່ານການຝຶກຮົມເຫັນໄດ້ວ່າໄດ້ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຈັດການຫໍສະໝຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມເປັນຢ່າງດີ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການກັນທັງດ້ານຂໍ້ສະດວກ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານຫໍສະໝຸດ ພ້ອມທັງນຳເອົາຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວນັ້ນນຳໄປປັບປຸງ ແລະນຳໃຊ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງຫໍສະໝຸດແຂວງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະທັນສະໄໝດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *