ວຽກງານຫໍສະໝຸດເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມິີຄວາມສຳຄັນທັງທາງດ້ານການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຂໍ້ມູນ. ດັ່ງນັ້ນ ພະແນກຫໍສະໝຸດ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫໍສະໝຸດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ,ໂດຍການເປັນປະທານທ່ານ ບຸນມາ ສຸດສະດາພອນ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ມີທ່ານ ນ. ອານົງໄຊ ສັງທອງເພັດ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ພາວັນ…